JÅKs utställningar!

               

 

Separatutställningar:

2005, 2006, 2007 Castellet, Karlshamn

2006, 2007 Svenska Handelsbanken, Stockholm

2006 Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamn

2008 Kommuntavlan, Rådhuset, Karlshamn

2009 Bäckaskog Slott, Fjälkinge

2009 Turistbyrån, Karlshamn

 

Samlingsutställningar:

2007 Carlshamn Art5, Stade, Tyskland

2007 Carlshamn Art5, Karlshamn

2007, 2008, 2009 Romele Konsthall, Dörröd

2008 Carlshamn Art5, Karlshamn

2008 Karibakka,  Sölvesborg

2010 Romele Konsthall, Dörröd, Sommarsalong 2010

2010 Skånes Konstförening, Malmö – Höstsalong 2010

2011 Bäckaskogs Slott, Fjälkinge, SK Konstrundan Blekinge, Karlshamns Konsthall

2012 Bäckaskogs Slott, Fjälkinge, SK Vårsalong Karlshamns Konsthall,

         SK Citadellet, Landskrona, Svenska Konstgalleriet, Malmö

2013 SK Vårsalong Karlshamns Konsthall, Jurybedömd salong Romele Konsthall

2014 Galleri Qurnius, Köping, Vårsalongen Karlshamns Konsthall, Konstrundan Nymölla

        Karlshamns Jubileumsbiennal

 

Jurybedömd utställning:           2010 och 2013 Romele Konsthall, Dörröd

                                            2010 Skånes Konstförening, Malmö

 

Offentlig utsmyckning;             Bäckaskog Slott, utsmyckning av tre matsalar

                                            Karlshamns turistbyrå